Оноківська громада
Закарпатська область, Ужгородський район

Інформація про стан виконання бюджету Оноківської сільської ради станом на 01.08.2021 року

Дата: 03.08.2021 15:44
Кількість переглядів: 418

Фото без опису

Інформація

про стан виконання бюджету

Оноківської сільської ради станом на 01.08.2021 року

 

Доходи бюджету Оноківської сільської ради за січень-липень 2021 року по загальному і спеціальному фондах, включаючи субвенції з державного бюджету, дотації та субвенції становлять всього 48 260,2 тис.грн.:

субвенцій з державного бюджету отримано у сумі 12 834,5 тис.грн., у тому числі:

- освітня субвенція надійшла у сумі – 11 030,7 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на січень-липень 2021 року;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 1 407,0 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на січень-липень 2021 року;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 43,5 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на січень-липень 2021 року;

- субвенція  з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 71,3 тис.грн., або 259,3% від затвердженого плану на січень-липень 2021 р.;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції с державного бюджету (цукровий діабет) – 282,0 тис.грн., або 100 % затвердженого плану на січень-липень 2021 року;

субвенцій з інших місцевих бюджетів отримано у сумі 1 840,5 тис.грн. при плані на відповідний період 2 175,0, що складає 84,6% виконання у тому числі:

         - субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів з обласного бюджету по спеціальному фонду, на ліквідацію несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ в межах дачних масивів сіл Кам’яниця, Оріховиця, надійшла у повному обсязі у сумі 300,0 тис.грн.;

         - інша субвенція з обласного бюджету для проведення інвентаризації земель надійшла у повному обсязі у сумі 200,0 тис.грн.

         -  інша субвенція з районного бюджету Ужгородського району надійшла у сумі 1 190,7 тис.грн. при плані 1 375,0 тис.грн. (86,6%);

         - субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах з районного бюджету Ужгородського району надійшла у сумі 149,8 тис.грн. при плані на відповідний період 300,0 тис.грн., що складає 49,9% виконання.

дотацій з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету одержано в сумі 116,2 тис. грн., що складає 100% від плану на січень-липень 2021 р.

платежів одержано в сумі 33 469,0 тис.грн.,а саме:

до загального фонду бюджету за січень-липень 2021 року надійшло платежів в сумі 31 876,8 тис.грн., при затвердженому плані на відповідний період 31 617,1 тис.грн., що складає 100,8 % виконання (перевиконання складає 259,7 тис.грн.):

- найбільшу питому ваги 57,8% у доходній частині сільського бюджету складає податок та збір на доходи фізичних осіб, який надійшов за січень- липень 2021 р. у сумі 18 421,7 тис.грн., при плані на вказаний період 2021 року 18 380,0 тис.грн., що становить 100,2% виконання;

- місцеві податки та збори займають 33,1% у частині надходжень до сільського бюджету, а саме за звітний період найшло 10 554,6 тис.грн при плані 10 011,1 тис.грн., що складає 105,4% виконання, а саме:

  • земельний податок та орендна плата за землю надійшов у сумі 5 274,4 тис.грн. при плані на відповідний період 4 895,0 тис.грн. або 107,8% виконання;
  • податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшов у сумі 583,5 тис.грн. при плані на відповідний період 391,1 тис.грн., що складає 192,4% виконання;
  • єдиний податок надійшов у сумі 4 656,4 тис.грн. при плані на січень – липень 4 660,0 тис.грн. (99,9%);
  • транспортний податок – 12,5 тис. грн. при плані 50,0 тис.грн. (50,0%);
  • туристичний збір – 27,7 тис.грн. при плані 40,0 тис.грн. (69,3%);

- внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок) найшов у сумі 2 186,9 тис.грн. при плані на січень-липень 2021 р. 2 230,0 тис.грн. та складає 6,9 % у питомій вазі надходжень до сільського бюджету;

 

до спеціального фонду сільського бюджету надійшло коштів у сумі                 1 592,2 тис.грн., а саме:

- власні надходження бюджетний установ складають 1 166,9 тис.грн., що становить 73,3 % від загальної кількості надходжень до спеціального фонду;

- екологічний податок надійшов у сумі 9,6 тис.грн.;

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності – 34,7 тис.грн.;

- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва - 32,4 тис.грн.;

надходження від відчуження нерухомого майна – 273,6 тис.грн.

надходження коштів від продажу земельних ділянок – 75,0 тис.грн.

 

План видатків на 2021 рік за трьома головними розпорядникам сільського бюджету Оноківської сільської ради (Оноківська сільська рада, відділ фінансів та відділ освіти – створений 08.07.2021 року,) разом по загальному і спеціальному фондах затверджені з урахуванням змін на рік становлять                   104 540,1 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 76 961,2 тис.грн. та по спеціальному 27 578,9 тис.грн. Касові видатки за відповідний період разом по загальному і спеціальному фондах становлять 45 898,7 тис.грн., у тому числі по загальному фонду 42 940,6 тис.грн. та по спеціальному 2 958,1 тис.грн

В обсязі касових видатків по загальному фонду сільського бюджету найбільшу питому вагу займають видатки на фінансування установ, закладів та заходів освіти – 41,9% або 18 011,0 тис.грн.; видатки на забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування становлять –                         16 408,3 тис.грн. або 38,2 %; на благоустрій територій населених пунктів -                2 314,1 тис.грн. або 5,4%; на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури касові видатки склали 501,9 тис.грн.; на забезпечення закладів та заходів культури - 3,5%, що становить 1 515,9 тис.грн.; реверсна дотація за січень-липень склала – 757,4 тис.грн. або 1,8% від загального обсягу видатків; на соціальний захист та соціальне забезпечення населення касові видатки склали 409,3 тис.грн.

За січень-липень 2021 року із загального фонду бюджету касові видатки по захищених статтях становлять 36 083,9 тис.грн. або 84% загальної суми видатків за цей період.

За вказаний період бюджетними установами Оноківської сільської ради (без урахування закладів охорони здоров’я) фактично спожито енергоресурсів та комунальних послуг на 1 409,9 тис.грн., що становить 86,3 %  до  загального плану на вказаний період, закуплено продуктів харчування по загальному фонду сільського бюджету на 175,6 тис.грн., видатки на соціальне забезпечення склали 490,9 тис.грн.

Фактичні видатки міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам становить                       839,4 тис.грн. (субвенція Великодоброньській сільській раді за надання соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю – 82,0 тис.грн. та реверсна дотація до державного бюджету – 757,4 тис.грн.).

По спеціальному фонду сільського бюджету за січень-липень 2021 року касових видатків було проведено на 2 958,1 тис.грн., а саме: на придбання обладнання для органу місцевого самоврядування – 235,3 тис.грн.; на придбання та роботи для утримання закладів освіти територіальної громади – 520,2 тис.грн.; для утримання закладів культури 53,6 грн.; на благоустрій територій населених пунктів – 121,0 тис.грн; на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури касові видатки склали – 205,4 тис.грн., на виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 134,7 тис.грн.; на охорону та раціональне використання природних ресурсів – 298,0 тис.грн.; на природоохоронні заходи – 334,3 тис.грн. та виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості по о"бєктах "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Невицьке Ужгородського району - будівництво" та "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с.Кам’яниця Ужгородського району - будівництво" – 889,4 тис.грн. за рахунок коштів залишку субвенції з державного бюджету та 111,9 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету за умов співфінансування.      

Станом на 01.07.2021 року дебіторська та кредиторська за загальним та спеціальним фондами  відсутня.

 

 

Начальник відділу                                                                        Тетяна ГУЛЕЙ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь